Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Általános rendelkezések
  1. Az AT personalistika, s.r.o., a Szlovák Köztársaság 18/2018. számú, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényt és későbbi módosításait (a továbbiakban: Törvény) maradéktalanul betartva, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Rendeletével (2016. április 27.) (a továbbiakban: Rendelet) összhangban kezeli az adatokat.
  2. A személyes adatokat kezelő adatkezelő:
    
   AT personalistika, s.r.o., székhelye Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, Szlovák Köztársaság, cégjegyzék-szám: 46 788 425,
   email: fermeria@fermeria.hu

   (a továbbiakban: „Adatkezelő“).
  3. Az Adatkezelő kijelölt a személyes adatok védelméért felelős tisztviselőt. Az Adatkezelő meghatalmazott képviselőjének elérhetőségei:
   név: Bc. Martina Adiová
   e-mail: fermeria@fermeria.hu
  4. A személyes adat minden olyan információ, amely bármilyen azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  5. Az Adatkezelő üzleti tevékenységet folytat - gondozási tevékenységek közvetítése és közvetítési tevékenységek a szolgáltatások területén, és tevékenységét a https://www.fermeria.hu weboldalon keresztül is végzi, és ezen a területen kezeli a személyes adatokat.
  6. Az adatkezelés ezen szabályai olyan személyek személyes adatainak kezelésére vonatkoznak, akik érdeklődést mutatnak az Adatkezelő szolgáltatásai iránt a https://www.fermeria.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal“) keresztül, akik regisztrálnak a Weboldalra vagy igénybe veszik az Adatkezelő által kínált szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Felhasználó“).
  7. z Adatkezelő tájékoztatja a Weboldal Felhasználóit, hogy sütiket használ. A Weboldalra kattintva és a Weboldalon regisztrálva a Felhasználó elfogadja a sütik használatát. A Felhasználó letilthatja vagy törölheti a sütiket az internetböngészőjében, de a sütik letiltása korlátozhatja a weboldal használatát.
  8. A https://www.fermeria.hu weboldal üzemeltetésekor sütiket használunk, hogy jobb szolgáltatásokat nyújthassunk. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy webszerver hoz létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok tárolásra kerülnek. Ezzel a fájllal a webhely egy ideig nyomon követi az Ön lépéseit és beállításait (például felhasználónevét, a használt nyelvet, betűméretet és egyéb megjelenítési beállításokat), így ezeket nem kell újra megadnia, amikor legközelebb meglátogatja vagy böngészi a webhelyet.

   A következő típusú sütiket használjuk a web oldalon:

   Nélkülözhetetlen sütik: Ezek a sütik a web oldal működéséhez szükségesek. Ide tartoznak például a sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy bejelentkezzen a webhelyre, és hozzáférjen a biztonságos területeihez.

   Statisztikai sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy elemezzük a weboldalunkkal végzett munkáját. Ezt felhasználhatjuk weboldalunk használhatóságának javítására és egyszerűsítésére.

   Funkcionális sütik: Ezek a sütik emlékeznek az Ön választására a felhasználói kényelem javítása érdekében. Ez lehetővé teszi a webhely számára, hogy személyre szabja a tartalmat, vagy emlékezzen a preferenciáira, például az Ön által választott nyelvre.

   A nélkülözhetetlen, a statisztikai és a funkcionális sütik nem tárolják a Felhasználó személyes adatait, ezért az Üzemeltető nem köteles kérni a Felhasználó hozzájárulását azok felhasználásához.

   Marketing célú, célzott hirdetéseket szolgáló sütik: Ezeket a sütiket a weboldal látogatóinak nyomon követésére használjuk. A szándék az olyan ajánlatok (hirdetések) megjelenítése, amelyek a kitöltött információk alapján relevánsak és érdekesek az egyes felhasználók számára, ami egyszerűsíti a webhelyen történő keresést. Ezen felül olyan hirdetések jelennek meg, amelyek relevánsak és érdekesek az egyes felhasználók számára, így értékesebbek a feladók számára. A sütik egy részét egy harmadik fél által beállított rendszer használja (pl. hirdetések megjelenítésekor, Google Adsense, Adwords).

   A marketing célú (reklám) sütik személyes adatokat használnak. Webhelyünkön értesítést kap a sütik használatáról, elfogadásáról vagy letiltásáról. Amikor meglátogatja a web oldalt, Ön, mint felhasználó értesítést kap e sütik használatáról, és felhívást kap, hogy fogadja el a marketing célú sütik használatát. Az Elfogadom gombra kattintva elfogadja a sütik marketing célú felhasználását. Bármikor visszavonhatja beleegyezését írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető adataihoz.

 2. A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja
  1. Az Adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a Felhasználó ad meg a regisztráció és egyéb webes űrlapok (profil, hirdetés) kitöltése során, valamint azokat a személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő a szerződés teljesítése során tevékenységével vagy az Adatkezelő Weboldalán történő technikai működéséből szerez (pl. IP-cím, logók, sütik).
  2. Az Ön azonosítását, elérhetőségeit és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait az Adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy megfelelően biztosítsa szolgáltatásait, amelyek iránt érdeklődést mutatott regisztrációjával. A szükséges személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatásait. Az Adatkezelő a szükséges adatok mellett az Ön beleegyezésével megadott adatokat (pl. fényképet) is kezeli.
  3. Személyes adatait a következő célból kezeljük:
   • regisztráció (kereszt név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím) és Ausztriában történő gondozási tevékenység közvetítésére vonatkozó megrendelés létrehozása (a sikeres közvetítéshez szükséges személyes adatok – a gondozás típusa, kereszt név, vezetéknév, lakhely, telefonszám, nem, a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk , az ausztriai iparengedélyére vonatkozó információk, illetve az engedélyezés dátuma, elvárt fizetés, ismeretek és tapasztalat, német nyelv ismerete, iskolai végzettség, egyéb tanfolyamok és oklevelek, korábbi gondozási tapasztalat, a gyakorlat hossza, információ a Felhasználó dohányzásáról és szenved-e allergiában), és ezt követően az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
   • regisztráció (kereszt név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím) és Profil létrehozása, amellyel olyan személyt keres, akinek szolgáltatását nyújtja (a Profil sikeréhez szükséges személyes adatok - képesítés, lakhely, a gondozás gyakorisága, életkor, szakmai tapasztalat, iskolai végzettség, egyéb tanfolyamok és oklevelek, információ a vezetői engedélyéről, az elvárt fizetésről, az egyidejűleg gondozottak maximális számáról, dohányzással kapcsolatos információk, a háziállatok elfogadásával kapcsolatos információk, idegen nyelvekkel kapcsolatos információk, a diagnózisokkal kapcsolatos tapasztalatok - testi, lelki, információk egyéb munkák és feladatok vállalásáról), és ezt követően az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
   • regisztráció (kereszt név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím) és Hirdetés feladása, amellyel gondozót keres (a Hirdetés sikeréhez szükséges személyes adatok – a hirdetés címe, a munkakör betölthetőségének időpontja, a munkavégzés helye, ígért bér, szükséges képesítés, a gondozott személyek száma és életkora, valamint további adatok lehetősége - pl. szükséges tapasztalat, háziállatok), és ezt követően az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
   • üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése (pl. akciók, versenyek stb.) az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában.
  4. A személyes adatok kezelésének jogalapja a következő:
   • az Ön és az Adatkezelő közöttiszerződés teljesítése,
   • az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing tevékenységben (pl. szolgáltatási ajánlatok küldése a felhasználóknak a szolgáltatásnyújtás vagy regisztráció ideje alatt),
   • az Ön kifejezett hozzájárulása a fényképe vagy egészségügyi adatok (súlyos fogyatékossággal élő személyek esetén) kezeléséhez az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása céljából (a szerződés teljesítése),
   • az Ön hozzájárulása az adatkezeléshez a közvetlen marketing tevékenységek keretében (pl. szolgáltatási ajánlatok küldése a Felhasználóknak a szolgáltatásnyújtás időszakán kívül, vagy a regisztráció ideje lejárta után).
  5. A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez szükséges feltétel, ezért a személyes adatok megadásának megtagadása a regisztráció elutasítását és Ön és az Adatkezelő közötti szerződés kötésének elutasítását eredményezheti.
  6. A Felhasználó saját belátása szerint feltöltheti fényképét a regisztrációs adataiba, ezáltal a Felhasználó saját maga teszi közzé fényképét. A Felhasználó nem használhat olyan fotót, amelyen más személy is szerepel. A Felhasználó a regisztrációs adataiba feltöltött fényképét bármikor törölheti.
  7. Az Adatkezelő honlapján Profil létrehozásával vagy Hirdetés feladásával a Felhasználó elfogadja a Profil vagy Hirdetés létrehozása során megadott adatok közzétételét a weboldalon, ezáltal a Profil és a Hirdetés harmadik felek számára is látható. A Profilban vagy a Hirdetésben megadott információkat a Felhasználó bármikor megváltoztathatja a weboldalra való bejelentkezés után.
 3. A személyes adatok címzettjei
  1. Az Ön személyes adatainak címzettjei a következő személyek:
   • az Adatkezelő alkalmazottai vagy az Adatkezelővel kötött egyéb szerződés alapján részt vevő személyek az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítésében,
   • weboldal üzemeltetési szolgáltatásokat, Adatkezelő szoftvereket és egyéb szolgáltatásokat biztosító személyek a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban,
   • számviteli, adóügyi és jogi szolgáltatásokat nyújtó személyek az Adatkezelő számára.
   Az a hatóság, amely a személyes adatokat külön szabályozás vagy a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi megállapodás alapján dolgozza fel, nem minősül címzettnek.
  2. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa szerződött személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.
  3. Az Adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat harmadik országba, az Európai Unión kívülre vagy egy nemzetközi szervezetnek továbbítani.
  4. Az Adatkezelő nem végez automatikus egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást, betartva a 18/2018 számú, személyes adatok védelméről szóló Törvényt, a 28. § 1. és 4. bekezdéséivel összhangban.
 4. A személyes adatok megőrzési ideje
  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok típusának és tárolásuk céljának megfelelően tárolja:
   • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időre,
   • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból származó követelések érvényesítéséhez, valamint adózási és számviteli célú archiváláshoz szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 10 évre),
   • mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, legfeljebb 2 évig, feltéve, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.
  2. A személyes adatok megőrzésének szükséges időtartama után az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait.
 5. A személyes adatokhoz vonatkozó jogok
  1. Az adatkezelésről szóló Törvény rendelkezéseivel összhangban a Felhasználó a következő jogokkal rendelkezik:
   • Az érintett hozzáférési joga,
   • A helyesbítéshez való jog,
   • A törléshez való jog,
   • Az adatkezelés korlátozásához való jog,
   • A tiltakozáshoz való jog,
   • Az adathordozáshoz való jog,
   • Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának írásbeli vagy elektronikus úton történő bármikor történő visszavonásának joga,
   • Az eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtásának joga a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Irodájához, ha úgy gondolja, hogy a Törvényben előírt jogai érintettek.
  2. Az Adatkezelő értesíti a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Irodáját, Hranicná 12, 82007 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, a személyes adatok megsértéséről, a megadott űrlap segítségével történő rá vonatkozó információk megszerzésétől számított 72 órán belül; ez nem érvényes, ha az adatvédelem megsértése nem valószínű, hogy veszélyeztetné az egyén jogait. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az érintettet a személyes adatok megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének ilyen megsértése magas kockázatot jelenthet a természetes személy jogai szempontjából .
 6. A személyes adatok biztonságos tárolásának feltételei
  1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében:
   • a személyes adatok álnevesítése és titkosítása,
   • a személyes adatfeldolgozó rendszerek biztosítása,
   • a személyes adatok biztonsági mentése,
   • a technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres felmérése.
  2. Technikai intézkedések biztosítják az adatok elektronikus formában történő tárolását, különös tekintettel a számítógépek biztonságára, a weboldal biztonságára bejelentkezési névvel és jelszóval, valamint a weboldal rendszeres karbantartásával. Technikai fizikai intézkedések - a helyiségek zárolása, a tároló szekrények zárolása és csak arra jogosult személyek számára történő hozzáférés biztosítják a papír formájú személyes adatok biztonságát.
 7. Egyéb feltételek
  1. A regisztráció iránti kérelem benyújtásával a https://www.fermeria.hu internetes űrlapon megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a személyes adatok kezelésének és védelmének feltételeit.
  2. Az Adatkezelő jogosult ezen szabályok megváltoztatására. A adatkezelésre vonatkozó szabályok módosított változata közzétetelre kerül az Adatkezelő weboldalán, és e feltételek új verzióját az Adatkezelő ezenfelül elküldi a Felhasználó által megadott e-mail címére.
  3. Személyes adatok magyarázatának, hozzáférésének vagy törlésének kérése esetén felveheti velünk a kapcsolatot a +421 905 391 468 telefonszámon, a fermeria@fermeria.hu e-mail címen vagy személyesen a következő címen: Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, Szlovák Köztársaság.
  4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó ezen szabályok 2018. augusztus 22-én lépnek hatályba.
  5. A dokumentum módosításának és frissítésének dátuma: 2020.06.01.
    

AT personalistika s.r.o., Adatkezelő
Anton Tekely, ügyvezető igazgató