Hogyan válasszuk gyermekeink számára megfelelő gondozót?

Hogyan válasszuk gyermekeink számára megfelelő gondozót?

A kritériumok, amelyek alapján majd kiválasszuk a megfelelő személyt, amely velünk (de különösen távollétünkben) vigyáz majd gyermekeinkre, attól függően változnak, hogy mit várunk el a gondozótól abban az időben, amikor minket – a szülőket fogja helyettesíteni.

Mielőtt folytatnánk a gyermekgondozó kiválasztását, tisztáznunk kell a következőket:

Miért van szükségünk gyermekgondozóra

A szülők különböző okokból keresnek gyermekgondozót, íme néhány leggyakoribb példa:

 • ha az anya nehéz terhesség vagy szülés után van, esetleg szülés utáni depresszióban szenved, akkor olyan gondozó kiválasztására összpontosítunk, aki nemcsak az újszülöttről, hanem az anyáról is tud gondoskodni, és aki képes biztosítani a háztartás zavartalan működését a család többi tagja számára,
 • ha csak esténként van szükségünk gyermekgondozásra, amikor a gyermek nem végez semmilyen tevékenységet (pl. alvás közben), nem kell magas követelményeket támasztani a bébiszitter képességeivel és készségeivel szemben, inkább az erkölcsi elveinek megalapozottságára összpontosítsunk, vagy hogy biztonságos és békés környezetet teremtsen a gyermek számára, vagy hogy biztosítsa az esti tisztálkodást stb.,
 • ha olyan valakire van szükségünk, aki tovább fejleszti a gyermek tehetségét, akkor egy olyan gondozóra összpontosítunk, aki művelt az adott területen,
 • ha haza kell vinni a gyermeket az iskolából és aktív pihenést kell biztosítani neki, majd felügyelni kell a gyermek iskolába való felkészülését, olyan gondozót keresünk, aki nem csak fizikailag alkalmas, de megfelelő ismeretekkel is rendelkezik a tanulás elősegítésére, vagy aki képes lesz ételeket készíteni neki (uzsonna, vacsora),
 • ha a gyermek súlyosabb betegségben szenved, akkor minden bizonnyal a gondozó iskolai végzettségére (orvosi, gyógypedagógiai stb.) és a beteg gyermek/gyermekek gondozásában szerzett tapasztalataira összpontosítunk.    

Az okok, amelyek miatt úgy döntünk, hogy gyermekeinket egy gondozóra bízzuk, valóban különbözőek, ezért a bébiszitterrel szemben támasztott követelmények szintén eltérőek lesznek, és ezeket jó előre meg kell fontolnunk, szem előtt tartva azt, hogy a gyermekgondozó nem csak felügyel, de úgyszintén neveli a gyerekeket, és ezért ezért olyan bébiszittert válasszunk, akinek hasonló nézetei és értékrendje van, mint nekünk.

 1. Gyermekünk/gyermekeink sajátosságai

Mielőtt úgy döntenénk, hogy gyermekgondozót alkalmazunk, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy gyermekünk képes-e egy idegen személy közelébe kerülni (pl. ha a gyermek mentális problémákkal küzd, traumatikus élménye van stb.). A gyermek kora, mobilitása, képességei és készségei is nagyon fontosak a gondozó kiválasztásakor. A fiatalabb gyermekek gondozására, akik aktívabbak, egy fizikailag jobban felkészült, de természetesen egy érett és mentálisan kiegyensúlyozott személy alkalmasabb, aki kielégíti a mozgás szükségét és a kíváncsiságukat is, de aki úgyszintén képes lesz a gyermekeket megközelíteni és játszani velük. 

 1. Az időtartam, amely alatt gondozóra van szükségünk

Ha egész napos gondozás mellet döntünk, olyan valakire van szükségünk, aki megfelelően be tudja tervezni a gyermek játékra és pihenésre szánt idejét, de aki képes lesz bevonni őt a mindennapi otthoni tevékenységekbe, és megtanítani a higiéniai szokásokat, valamint a helyes életmódot, prioritásainknak és napi rutinunknak megfelelően.   

 1. A számunkra fontos értékek 

Azt akarjuk, hogy gyermekeink megtanulják a számunkra fontos dolgokat, és ezért értékeinknek ezért értékeink elengedhetetlenek gyermekeink gondozója számára.

 1. A gyermekgondozó feladatai 

Világosan meg kell határozni, hogy mely gyermekgondozási tevékenységeket fogjuk követelni a bébiszittertől, és melyeket szeretnénk mi magunk biztosítani, hogy elkerüljük a félreértéseket és konfliktusokat, amelyek végső soron különösen a gyerekeket érintik.

 1. A többi családtag beleegyezése a gyermekgondozó alkalmazásához 

Amikor egy új és ismeretlen személy lép be a házba, mindenkinek meg kell tanulnia kijönni egymással, ezért fontos, hogy egy ilyen döntés ne zavarja meg a kapcsolatokat vagy a háztartás természetes működését. Végül, de nem utolsó sorban, tisztáznunk kell saját képességünket, hogy be-e tudunk fogadni egy idegent a háztartásunkba, vagy a gyermekeink közvetlen közelébe.

 1. Pénzügyi lehetőségeink a gondozó megfizetésére

 

A gondozó kiválasztásához személyes találkozásra van szükség:

Az első találkozót semleges helyen ajánlott megvalósítani, ahol több ember van, és ahova gyermekünket/gyermekeinket el tudjuk vinni (cukrászda, gyermekpark stb.), és többé-kevésbé ne legyen hivatalos. Ennek a találkozónak az a célja, hogy felmérjük a kölcsönös szimpátiát, elsősorban a gyermek és a gondozó között, és természetesen a mi kölcsönös szimpátiánkat az érdeklődővel. Megfigyelési készségeink itt fontos szerepet játszanak. Ezen a találkozón igyekszünk képet alkotni arról a személyről, akire nem csak a gyermekünket akarjuk rábízni, de a család intimitását és szokásait is. Ezért értékeljük a jelentkező olyan tulajdonságait, mint a pontosság, és a reakcióit - készenlétét, határozottságát / bizonytalanságát, készségét. Kísérjük figyelemmel a gyermekkel való kapcsolattartását (verbálist és nonverbálist). Igyekezzünk információkat szerezni végzettségéről, mobilitásáról, egészségi állapotáról, vagy kérjük ajánlásokat a korábbi munkáltatóktól (vagy közös ismerőseinktől). Figyeljünk a helyességére és a lojalitására is (hogyan beszél korábbi munkáltatóiról vagy azokról a családokról, ahol korábban dolgozott, nem-e tesz közzé információkat a családtagokról stb.). Kérdezzük rá a munkaterhelésére (csak gyermekeinkről vagy más gyermekekről is gondoskodik, tanul vagy máshol is dolgozik, hosszú ideig utazik a munkába stb.), valamint arra is, hogy milyen anyagi követelményei vannak ehhez a munkához.

Célszerű mindig ellenőrizni az érdeklődőtől kapott információkat (személyes adatait személyazonosító igazolvány alapján, korábbi családoktól vagy munkáltatóktól kapott ajánlásokat, diák esetén célszerű felvenni a kapcsolatot a szüleivel is és megkérdezni, egyetértenek-e gyermekük munkájával, esetleg lépjen kapcsolatba az iskolával, ahol tanul). Ezen a találkozón elsősorban a gyermek és a gondozó közötti személyes kapcsolatára összpontosítunk (a verbálisra és a non-verbálisra egyaránt), a bébiszitter reakcióira különböző helyzetekben, amikor a gyermek játszik, eszik, figyelmet igényel stb. Az interjút a gyermekekkel való kapcsolathoz kapcsolódó témákra és korábbi gondozói tapasztalatokra tereljük, a gondozó értékeire, hobbijaira, ambícióira összpontosítunk, esetleg megpróbáljuk kideríteni, az adott személy miért nálunk szeretné ezt a tevékenységet végezni. Szó lehet a családunk környezetében végzett munkájával kapcsolatos elvárásainkról is. Figyeljük az érdeklődő kérdéseire is, hogy vajon jobban érdekli-e őt a gyermek, és milyen információkat kér róla. Érdeklődni kellene az egészségi állapotáról, szokásairól, hobbijairól, kedvenc ételeiről, a gyermek különféle ingerekre adott reakcióiról stb., a helyekről, ahova a gyermek szeret járni, stb. A találkozót anélkül fejezzük be, hogy végső következtetésre jutunk, de határozzunk meg egy világos (nem hosszú) időkeretet, amelyen belül kapcsolatba lépünk és megegyezzük a további lépéseket.

A második találkozót akkor szervezzük meg, ha nekünk, de első sorban a gyermekünknek, tetszik a "néni". Ezt a találkozót már az otthonunkban javasolt lebonyolítani, és legyen formálisabb jellegű, mivel itt már munkáltatóként fogunk szerelepelni (felsőbbrendűségünk bizonyos mértékig megfelelő). Otthoni találkozáskor tanácsos, hogy az otthon minden tagja, akikkel a gondozó naponta fog találkozni, jelen legyen (legalábbis amikor üdvözöljük a gondozót az otthonunkban). A háztartás minden tagja és a gondozó közötti kölcsönös reakciók nagyon fontos mutató számunkra a végső döntés meghozásához. 

Ezen a találkozón már az otthoni gondozási tevékenységek sajátos feltételeiről és követelményeiről beszélünk. Javasoljuk, hogy a gyermekgondozói feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi követelményt és feltételt írásban rögzítse, és nézze át a tételeket együtt a jelentkezővel. A leendő gondozónak is valószínűleg lesznek kérései vagy hozzászólásai. Miután mindkét fél elfogadta a kölcsönös követelményeket, a találkozót befejezzük, egyeztetve azt az időpontot, ameddig nyilatkozunk végleges döntésünkről. Ezt követően beszéljünk a kérelmezőről a háztartás minden tagjával, és együtt kell döntenünk annak elfogadásról vagy elutasításáról.

Ha úgy döntünk, hogy alkalmazzuk a gondozót, írásos megállapodást kell kötnünk vele, amely rögzíti az otthonunkban végzett gyermekgondozói munka elvégzéséhez kapcsolódó közösen megegyezett feltételeket. Ennek a dokumentumnak a fizetésről szóló megállapodást is tartalmaznia kell. A kifizetett összeghez kérjünk igazolást a pénzeszközök beérkezéséről, vagy legalább egy aláírást, amikor azokat a bébiszitter átveszi.

 

A kérdésre válaszolt: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomás ápoló

 

 

Szüksége van valakire, aki vigyáz a gyermekeire? Ne habozzon, regisztráljon ingyen, és adjon fel hirdetést.

Vagy választhat gyermekgondozóink kínálatából.