Hogyan válhat gyermekgondozóvá?

Hogyan válhat gyermekgondozóvá?

A jogszabályok a gyermekgondozást a szociális szolgáltatások körébe sorolják. A gyakorlatban azonban a gyermekgondozás részben az egészségügyi ellátás elvégzését is jelenti, mivel a gondozás az ápolási folyamat része. A gondozók az ügyfél alapvető bio-pszicho-szociális szükségleteinek kielégítésével vesznek részt annak megvalósításában.

A gondozási szolgáltatás olyan személynek nyújtandó, akik egy másik személy segítségétől függőek az önkiszolgálás, a háztartás és az alapvető társadalmi tevékenységek kapcsán, mint pl. kísérés orvosi kivizsgálásra, vagy hivatalos ügyek intézése, segítség hobbitevékenységek során, stb. Ide tartoznak például a súlyos fogyatékkal élők vagy a kedvezőtlen egészségi állapotú emberek, valamint a nyugdíjas korú emberek. 

Ahhoz, hogy gondozóvá váljon, meg kell felelnie bizonyos jogszabályi követelményeknek.

Ezeknek megfelel az egészségügyi szakképzés vagy olyan végzettség, amelynek középpontjában a gondozás áll, vagy a legalább 220 órás gondozó tanfolyam elvégzése.

A gyakorlatban leggyakrabban olyan gondozókkal találkozunk, akik az utóbbi tanfolyamot végezték. Ilyen tanfolyam elvégezhető azokban az intézményekben, amelyeket a Magyar Köztársaságban az Felnőttképzési Akkreditáló Testület akkreditált annak végrehajtására. Alapiskolai végzettség elegendő a befejezéséhez. Mindig győződjön meg arról, hogy az adott tanfolyamot kínáló intézmény érvényes akkreditációval rendelkezik. Az érvényes akkreditációval rendelkező jogalanyok listája az érvényesség ideje feltüntetésével (mivel az idő korlátozott) a FAT honlapján található (a szociális szolgáltatások akkreditációjáról szóló részben). A gondozási tanfolyam elvégzése után képesített gondozóként dolgozhat az ügyfél otthoni környezetében (Magyarországon és külföldön), vagy olyan szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítményekben, mint például szakképzett ápoló létesítmények, idősek otthona, speciális ellátást biztosító intézmények, szociális szolgáltató központok, nappali kórházak, stb.

A gyermekgondozási tanfolyamok azoknak a gyermekgondozóknak szólnak, akik 3 éves korig gondoskodnak a gyermekekről, vagy kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekek esetén 6 éves korig. Ezeket hasonlóképpen a FAT akkreditálja, és egy ilyen tanfolyam hossza legalább 220 óra. Befejezésük feltétele a teljes középfokú végzettség (érettségi) vagy a gyermekgondozásra összpontosító teljes középfokú szakképzés.

Ha gyermekgondozó szeretne lenni, de az ellátás célja nem a fent leírt gondozás, hanem inkább au-pair szolgáltatás, a felsorolt képesítési követelmények nem kötelezőek. Inkább előnyös (gyakran nem feltétel) a pedagógiai végzettség. Ha fejlődési rendellenességgel, tanulási zavarral vagy magatartászavarral küzdő gyermeket ápol, a szülők minden bizonnyal örömmel fogadják a gyógypedagógiai, orvosi-pedagógiai végzettséget vagy az oktatáspszichológia területén szerzett végzettséget. Ezenkívül minden gondozó számára alkalmas az elsősegélynyújtás tanfolyam elvégzésére (ezen a járművezetői engedély birtokosai az autósiskolában vettek részt). Bizonyára minden szülő szívesen fogad olyan bébiszittert, aki szükség esetén megmentheti a gyermek életét, vagy megelőzheti súlyos egészségkárosodását. Hasonlóképpen, abban az esetben, ha a gondozó feladatai közé tartozik a felkészülés az iskolába vagy egy adott tantárgy korrepetálása, megfelelő a pedagógiai végzettség az adott tárgyban. 

Mindenesetre a gyermek szüleitől függ, hogy milyen követelményeket támasztanak gyermekük gondozójával szemben. Nem zárható ki, hogy pl. egy leendő vegyészmérnök természetes személyiségéből adódóan ugyanolyan sikeres lesz a nevelésben, mint egy leendő tanár. Természetesen a gyermekgondozás szempontjából fontos tapasztalatforrás az e területen szerzett korábbi gyakorlat, a szakmai pedagógiai tevékenység, valamint saját gyermekeik nevelése.

 

A kérdésre válaszolt: Mgr. Bc. Danka Petrufová - andragógus, szabadidő pedagógus, ápoló tanfolyamok tanára